Impressum

Privicyverklaring Invita-active

Als je een abonnement hebt, een abonnement wilt afsluiten, onze website bezoekt, gebruik maakt van onze app of reageert op onze social media uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens moeten we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring. Wil je weten hoe zorgvuldig wij met jouw persoonsgegevens omgaan, lees dan deze verklaring. Hierna hebben wij voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen.

De verwerking van je persoonsgegevens:

Bij het aangaan van een abonnement of een10-rittenkaart verwerken wij jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, geslacht en geboortedatum.

Om zo goed mogelijk aan je sportwensen te voldoen, willen we een aantal dingen van onze leden weten. Bij gebruik van onze diensten worden ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: lidnummer, taalkeuze, kanaal waarop je lid bent geworden, bezoekregistratie, laatste bezoek, type abonnement, sportprofiel, informatie die je eventueel aan ons hebt opgegeven, jouw financiële status bij Invita-active (afgenomen diensten en producten en of deze zijn betaald), eventuele gegevens die we van jouw hebben ingevuld zoals: lengte, gegevens over gewicht, je afmetingen, je lenigheid, de testen die je bij ons hebt uitgevoerd, zoals een krachttest of een fittest, gegevens over ingeschreven activiteiten en gegevens over gekozen voeding en gegevens over je gezondheid.

Wanneer je onze website bezoekt of contact via sociaal media opneemt,

verwerken wij de persoonsgegevens die je zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats, huidige locatie of een telefoonnummer. Op onze website maken wij geen gebruik van cookies. Social media uitingen: De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties. Wij delen jouw gegevens niet. Soms plaatsen we foto´s van activiteiten in onze studio, alleen met toestemming van de personen die op de foto staan.

Waarom verwerken wij je gegevens?

Invita-active verwerkt jouw gegevens om onze fitness diensten aan je te kunnen leveren. Voor het aanmaken van een lidmaatschap, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren in de juiste taal. Daarnaast verwerken wij de door jou ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van die specifieke dienstverlening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gegevens die je invult in de trainingsapp waardoor we je kunnen helpen bij het realiseren van jouw sportdoel.

Invita-active verwerkt jouw gegevens om je via e-mail, telefonisch, per brief of via whatts app te kunnen informeren of te antwoorden.  Ook kun je informatie over bijvoorbeeld een bevestiging van trainingsschema’s, nieuwe groepslessen of georganiseerde activiteiten ontvangen. Voor deze berichten kun je je te allen tijde afmelden.

Wij verkopen de persoonsgegevens van onze leden niet aan derden zodat zij die gegevens kunnen gebruiken voor hun direct marketing activiteiten.

Contact met de leden

Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen wij later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen.

Wettelijke verplichting:

Invita-active kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Hoe gaan wij met de beveiliging van jouw gegevens om?

Bij Invita-active krijgen de eigenaar, de medewerkers en/of stagaires jouw gegevens onder ogen. Je persoonsgegevens worden beschermd tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens voor de verwerking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens nodig zijn, gedurende 5 jaar na afloop van je abonnement. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens vernietigt.

Invita-active maakt bij de verwerking van de gegevens gebruik van de diensten van derden.

Wij gaan voorzichtig met je gegevens om. Invita-active is alsnog genoodzaakt om gebruik te maken van diensten van andere partijen. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: ledenadministratie (dropbox), klantenservice (bedrijfsfitness), trainingsprogramma´s (Virtuagym), mobiele app (Whatts app), telefonische contacten (KPN) en bankverkeer (Rabobank, pinautomaat MyPOS en de boekhouder. De gegevens worden op de servers van deze partijen beschermd. Voor specifieke informatie verwijzen we je naar de websites van deze partijen.

Verstrekt Invita-active gegevens aan derden?

Invita-active kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Hoe kun je invloed uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens?

In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Bovendien heb je het recht om een klacht in te dienen bij een rechter. Wij doen er alles aan om hier geen aanleiding voor te geven.

Heb je nog vragen, opmerkingen, klachten of wijzigingen, verzoeken wij je per e-mail: info@invita-active.nl , telefonisch of per post contact met ons op te nemen. We helpen je graag.

Invita-active, Modem 2d, 7741 MJ Coevorden, Nederland.  Tel: 0524-518819

(KvK-nummer: 62050419).

 

Invita Active

Allette Nakken
Zur Grenzaa 1
49824 Laar
E-Mail: info@invita-active.nl

Verantwortlich für den Inhalt:
Allette Nakken

Wichtiger Hinweis
Der Betreiber dieser Website, Allette Nakken, ist nicht verantwortlich für die Inhalte anderer Websites, auch wenn von dieser Website ein Hyperlink auf sie verweist.

Hiermit wiederspreche ich der Nutzung oder Übermittlung meiner Daten für Werbezwecke oder für die Markt- oder Meinungsforschung gemäß §28 Absatz 3 Bundesdatenschutzgesetz.

Rechtshinweise
Alle Rechte vorbehalten. Text, Bilder, Grafiken und Animationen sowie deren Anordnung auf dieser Website unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderer Schutzgesetze. Der Inhalt dieser Website darf nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet, verändert oder Dritten zugänglich gemacht werden. Eine Nutzung für nicht-kommerzielle Seiten ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des Eigentümers zulässig.

Fotomaterial der auf www.invita-active.nl veröffentlichten Bilder:
©Allette Nakken erstellte die Bilder auf der Home Seite

 

Ansprechpartnerin:

Allette Nakken
Zur Grenzaa 1
49824 Laar
E-Mail: info@invita-active.nl

KvK-nummer 62050419